ISO 14001, sürekli geliştirilen çevresel performans ve çevre kanunlarına, kuruluşların uygunluğunu sağlayan bir yönetim sistemidir.

Neden ISO 14001 ?

  • Kuruluşun çevreye olan etkisinin belirlenmesi ve olumsuz etkilerin azaltılması,
  • Yasal gerekliliklere uygunluğun sürdürülmesine yardımcı olma, yasal uygunluğun kanıtlanması,
  • Kaynakların etkin kullanımı; hurda, atık, enerji, doğal kaynak ve israf yönetimi,
  • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin azalması,
  • Uluslararası ticaret engellerini aşma konusunda rekabet avantajının sağlanması,
  • Yeni pazarlara girme imkanı sağlanması,
  • Kuruluşun prestijinin artması,
  • Çalışanların çevre bilincinin artması,
  • Bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansının artması