Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Mevzuatı kapsamında kurumunuzun ihtiyacı olan danışmanlık hizmetlerini

Doğru, Etkin, Profesyonel

bir bakış açısı ile firmanız adına uzman ekibimiz tarafından yönetiyor ve sizleri bilgilendiriyoruz.

Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Fark yaratan çalışmalarımız;

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesine uyum süreçleri için karbon ayak izi ve su ayak izi verilerinin takibi ve hesaplamalarına destek verilmesi,

Sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde kurulacak sürekli izleme ve kontrol sistemleri ile üretim girdi (su, elektrik, yakıt, hammadde vb.) maliyetlerinin azaltılması çalışmalarının geliştirilmesi,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda mevcut çalışmalara destek vererek sistemin etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlanması,

Endüstriyel Simbiyoza entegre çalışmalar geliştirilmesi,

Sürdürülebilir Turizm kapsamında verilen Yeşil Yıldız Belgesi başvurusu süreçlerinde öncülük edilmesi,

Sağlık kuruluşları ve Laboratuvarlar için Tıbbi Atık Yönetimi eğitimlerinin verilmesi,

Çalışmaları gerçekleştirilmektedir.