OHSAS 18001 – ISO 45001

ISO 18001 İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

AYRINTILAR

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

AYRINTILAR

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

AYRINTILAR

ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

AYRINTILAR

ISO 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı

AYRINTILAR

Yönetim Danışmanlık Hizmeti, şirketlerde;

 • Yönetim sistemi ihtiyaçlarını tespit ve analiz eder,
 • Eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve gerçekleştirir,
 • Dokümantasyonun hazırlanmasına yardımcı olur,
 • Sistemi hayata geçirir,
 • Sistemin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması aşamalarının tümünde destek verir.

Ayrıca, Danışmanlık verilen standartları;

 • Sektörlere göre yorumlama kabiliyeti,
 • Yasal gereklilikleri yorumlama kabiliyeti,
 • IRCA kayıtlı baş denetçilik yetkinliği ile sektörde fark yaratır.

Çeşitli yönetim sistem tetkikleri yapan denetçilerinden alınabilecek denetim hizmetleri şunlardır:

 • Belgelendirme kuruluşları için üçüncü taraf bağımsız denetçilik ve baş denetçilik hizmetleri,
 • Tedarikçi ve taşeronlarının yönetim sistemlerinin performanslarını ölçmek isteyen şirketler adına bağımsız ikinci taraf denetimleri,
 • Kendi performanslarını değerlendirmek isteyen firmalarda Mevcut Durum analizi-‘’Gap Analysis’’ ve iç tetkik hizmetleri,
 • Yapmış oldukları değerlendirmeleri gözden geçirmek isteyen kuruluşlar için faaliyet risk değerlendirmesi denetimi hizmetleri,
 • İlgili standartların kanunlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve denetim hizmetleri.

Denetim hizmeti verilen yönetim sistemlerimiz aşağıdadır.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 – ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

OHSAS 18001 – ISO 45001, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri için bir değerlendirme şartnamesidir.

Tüm kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda kesin kuralları olan, var olan yasa ve yönetmeliklerle sınırlandırılmıştır. Kuruluşun yasal uyumluluk içinde olmasını sağlamak her yönetim kurulu başkanı, genel müdür’ün en üst derecede yasal görevidir.

Neden OHSAS 18001 – ISO 45001?

Sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirilmesi sonucunda;

 • İşyerinizde kaza riskinizi düşürür, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltırsınız,
 • İş veriminde artış sağlar ve maliyetlerinizi düşürüsünüz,
 • Yasal gerekliliklere uygunluğunuzu kanıtlarsınız ,
 • Rakiplerinize göre rekabetçi bir avantaj yakalarsınız,
 • Duyarlı ve sorumlu bir kuruluş imajı yaratırsınız,
 • Şirket performansınızı iyileştirirsiniz.

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 14001, sürekli geliştirilen çevresel performans ve çevre kanunlarına, kuruluşların uygunluğunu sağlayan bir yönetim sistemidir.

Neden ISO 14001?

 • Kuruluşun çevreye olan etkisinin belirlenmesi ve olumsuz etkilerin azaltılması,
 • Yasal gerekliliklere uygunluğun sürdürülmesine yardımcı olma, yasal uygunluğun kanıtlanması,
 • Kaynakların etkin kullanımı; hurda, atık, enerji, doğal kaynak ve israf yönetimi,
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin azalması,
 • Uluslararası ticaret engellerini aşma konusunda rekabet avantajının sağlanması,
 • Yeni pazarlara girme imkanı sağlanması,
 • Kuruluşun prestijinin artması,
 • Çalışanların çevre bilincinin artması,
 • Bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansının artması

İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 9001, ürün ya da hizmet üreten kuruluşların müşteri beklentilerini tatmin etmek ve bu beklentileri aşmak için kurdukları bir yönetim sistemidir.

Bu uluslararası standart, süreç yönetimine dayanmaktadır. Bu amaçla öncelikle kuruluşların süreçlerini, süreçlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamaları ve bu süreçleri etkin bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir.

Neden ISO 9001 ?

Şirketlerin uzun dönemde pazarda var olabilmesi için, müşterilerinin beklentilerini karşılayacak seviyede hizmet ya da ürün kalitesini sağlamaları ve bu kalitenin de sürekliliğini güvence altına almaları gerekmektedir. Kalite yönetimi konusunda şu anda dünyadaki en tanınmış standart ISO 9001’dir.

ISO 9001’e dayanan bir kalite planlaması sayesinde;

 • Şirketinizin ana işini daha iyi yönetirsiniz,
 • Hata oranlarınızı, firelerinizi, yeniden işlemelerinizi azaltırsınız,
 • Maliyetlerinizi düşürür, verimliliğinizi arttırırsınız,
 • İşinizin kişilere bağımlılığını en aza indirir, kurumsallaşma yolunda ilerleme sağlarsınız
 • Çalışanlarınızın kalite bilinç seviyesini yükseltirsiniz,
 • Müşterilerinizin memnuniyetini, beklentilerini sürekli karşılama kabiliyetinizi arttırırsınız,
 • Kuruluşunuzun prestijini arttırır, rekabetçi bir avantaj yakalarsınız.
 • Piyasadaki güvenilirliğinizi ve pazar payınızı arttırırsınız,
 • Genel olarak şirket performansınızı iyileştirirsiniz.

İSO 27001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 27001, ürün ya da hizmet üreten kuruluşların bilginin güvenliğini korumak için tercih ettikleri bir yönetim sistemidir.

Bilgi, şirketiniz iş sürekliliği için çok önemli bir varlıktır. İş sürekliliğine direk veya dolaylı etkisi olan tüm varlıkların sınıflandırılması, tehditlerin ortaya çıkarılarak riskli koşulların belirginleştirilmesi gerekir. Kuruluşlar yarınlarını ancak sistematik bir yaklaşım çerçevesinde geliştirecekleri yönetim şekilleri ile tolare edilebilir risk seviyesine indirebilirler. Dijital tehlikelerin arttığı günümüz koşullarında ISO 27001 kurumu kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Neden ISO 27001?

Dijital saldırılar, kullanıcı hataları, alt yapı eksiklikleri vb. nedenlerle oluşabilecek kayıpların engellenmesi, İş süreklilik planlarının oluşturulması ile olası kriz durumlarının fırsata dönüştürülmesi, Bilgiyi işleyen, kullanan ve ileten kişilerin şirket kurulumuna veya itibarına zarar vermesinin engellenmesi hedefleri ISO 27001 kurulumunun ana amaçlarını oluşturur.

ISO 27001 Sistem belgelendirmesi Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikasının da ön koşulu olmakla birlikte Lojistik ve Depolama Süreçlerinin iyileşmesine önlemli katkıda bulunmaktadır.