GSM ruhsatı alınması uzun bir süreçtir bu sebeple işletme faliyete başladıktan sonra ruhsat için başvurusunu yapılmalıdır.

Çevre izni veya Çevre izin ve Lisans Belgesinin alınması işlemi kısa sürede tamamlanamayacağı için Geçici Faliyet Belgesi alındıktan sonra yapılacak başvuru ile 1 yıl için işletmeye Deneme İzni verilir.

Deneme İzni;  ruhsat alınana kadarGSM ruhsatı yerine geçer ve geçerlilik süresi 1 yıl’dır.

1 yıl içinde istenen tüm belge ve izinlerin tamamlanması ve GSM ruhsatının alınması zorunludur.

 

GSM Ruhsatı Alınabilmesi İçin Gerekli Bazı İzin ve Belgeler;

  • Yer seçimi ve Tesis İzni
  • İtfaiye Raporu
  • Yapı Kullanma İzni
  • Kanal Bağlantı İzni ( OSB’ lerde)
  • Çevre İzni veva Çevre İzin ve Lisansı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Çevre İzni alınabilmesi için,

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği kapsamında emisyon kaynakları belirlenerek emisyon ölçümleri ve raporları gereklidir.Tabi rapor yönetmelikteki sınırlara uygun olmalıdır.

Çevre izninin diğer konusu Gürültü Kontrol İzni sektöre ve kurulacak bölgeye bakılarak gerekliliği gözden geçirilir. İzin gerekmesede çevresel gürültü ölçümü yapılması istenebilir.

Çevre izninin diğer konusu Atıksu Deşarj İznidir. Atıksularını arıtıldıktan sonra alıcı ortama veren tesislerin atıksu analizleri yaptırarak lisans alması istenir. Fakat OSB, Serbest Bölge ve Belediye kanal bağlantısı yapılan yerlerde bu izine gerek olmamakla birlikte, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alınması yeterlidir.