Kategori Arşivleri: GEKAP Sıkça Sorulan Sorular

GEKAP Usul ve Esaslarda Bakanlık Oluru ile Yapılan Değişiklikler (29.06.2020)

Bildiğiniz üzere 07.02.2020 tarihli 34658 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” bakanlık oluru yayınlanmıştı. Bu usul ve esasların, uygulamalarının geliştirilmesi ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesine yönelik 29.06.2020 tarihinde 132882 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” konulu hazırlanan olur yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu değişiklikler […]

GEKAP Kapsamında Verilecek Cezalar ve İdari Yaptırımlar

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesini zamanında, eksiksiz ve doğru vermeyen işletmelere 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında aşağıdaki cezai işlem uygulanır. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi uyarınca […]

Kimler Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamında Beyanname verir?

Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri ve ayrıca Ek – 1 listesinde olup/olmadığına bakılmaksızın ambalajlı her türlü ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vererek tahakkuk edilen bedeli ödemekle yükümlüdür. Örnek Sektörler Tüm akümülatör, Pil, Lastik, Madeni Yağ,Bitkisel Yağ, İlaç ve Elektrikli ve Elektronik Eşya üreticileri […]

GEKAP Beyanname ve Ödemesi

GEKAP kapsamında verilecek beyannameler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. GEKAP beyannameleri; gelir/kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bağlı olan işletmeler için kendi vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan işletmeler için ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi dairesine • Kurumlar vergisi […]

GEKAP Belirleme ve Kayıt Altına Alma

Kendi adına satış yapan üreticiler / İthalatçılar; • Ek-1 kapsamındaki ürün üretenler / İthalatçılar , 1.1.2020 itibari ile satış yaptığı tüm ürünlerin adet veya kilogram miktarlarını aylık olarak belirlemeli. Ayrıca bu ürünlerin satış/ikincil/nakliye ambalajlarını cinslerine (Cam,plastik,Kağıt vs) göre Adet/KG miktarlarını aylık olarak belirlemelidir. • Ek -1 kapsamında ürünler dışında ürün üretenler / İthalatçılar ; satış/ikincil/nakliye […]

Geri Kazanım Katılım Payı Sorumluları

Piyasaya süren: Bu  yönetmelik kapsamındaki ürünlerini ve/veya ambalajlı eşya/ malzemelerini piyasaya arz edenler, Üreticisi tarafından  doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya/malzemeler için ürünün yada eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını/ticari markasını kullanarak piyasaya arz edenleri, Ürünleri ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıyı piyasaya süren olarak tanımlanır. Piyasaya […]