GEKAP Beyanname ve Ödemesi

GEKAP kapsamında verilecek beyannameler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. GEKAP beyannameleri; gelir/kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bağlı olan işletmeler için kendi vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan işletmeler için ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi dairesine

• Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
• Diğerleri için üç aylık elektronik ortamda verilir.

Plastik poşetin satış/diğer malzemelerin piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihe esas yapılacak beyanlar; Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılına özel olarak 6 aylık 2 dönem halinde yapılacaktır.

İlk 6 aylık dönemin beyan ve ödemesi 4 Ağustos 2020 saat 23.59’a kadar, ikinci 6 aylık dönemin beyan ve ödemesi 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar yetkili vergi dairesine yapılır.

Not: Ayın son günü hafta sonuna veya Resmi tatile denk gelmesi durumunda, sonraki ilk iş gününde 23:59’a kadar ödeme yapılır.

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlamış olduğu Beyanname Kılavuzuna tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir