Geri Kazanım Katılım Payı Sorumluları

Piyasaya süren: Bu  yönetmelik kapsamındaki ürünlerini ve/veya ambalajlı eşya/ malzemelerini piyasaya arz edenler,

Üreticisi tarafından  doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya/malzemeler için ürünün yada eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını/ticari markasını kullanarak piyasaya arz edenleri,

Ürünleri ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıyı piyasaya süren olarak tanımlanır.

Piyasaya sürenlerin GEKAP yönetmeliği kapsamında bildirim, beyan ve ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

İthalatçı: Bir ürün/eşya/malzemeyi kendi nam ve hesabına millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile ithal eden gerçek/ tüzel kişilerdir.

Ek 1 sayılı liste de yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak yurt içi piyasada yer almasını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.

İthalatı yapılan ürün bu listede yer almasa da bu listede yer alan başka bir  ürün ile birlikte ithal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.

İthalatçılar GEKAP yönetmeliği kapsamında bildirim, beyan ve ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Tedarikçi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere veya ambalajlı herhangi bir eşya/malzemenin ambalajına kendi adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini(logosunu) koymak suretiyle kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiler adına bu ürünler üreterek temin eden gerçek/tüzel kişilerdir.

İthalat işlemini, herhangi bir kişi/işletme tarafından yetkilendirilmek sureti ile bu kişi/işletmeler adına gerçekleştiren ithalatçılar «tedarikçi» vasfına haiz olup GEKAP yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere/tedarikçilere bu ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz.

Tedarikçiler; tedarik ettikleri ambalajlı ürünlerin ambalajları için GEKAP yönetmeliği kapsamında bildirim, beyan ve ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Satış Noktaları: Tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin ederek toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve benzer satış yerleridir.

Satış Noktaları; kendi adı ve/veya ticari markasıyla satışa sundukları ambalajlı ürünler için  GEKAP yönetmeliği kapsamında bildirim, beyan ve ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

İthal eden ve piyasa sürenler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirim yapmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığına beyanname doldurarak oluşacak bedeli ödemekle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir