Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında evsel ve/veya endüstriyel atıksu deşarjı bulunan tesisler Atıksu Deşarj konulu Çevre İzni ne tabidir. Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanununda atıkların hiçbir önlem alınmadan alıcı ortama deşarjının yasak olduğu belirtilmekte ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde de atıksu oluşturan tesislerin bulundukları yer ve atıksuyu deşarj edecekleri noktaya göre Atıksu Arıtma ve Ön Arıtma tesisi kurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Tüm bu kanun ve yönetmelikler kapsamında ihtiyacınız doğrultusunda size özel arıtma çözümleri, yeni nesil teknoloji ve kaliteyi entegre ederek arıtma hizmetinizi hayata geçirmekteyiz.

Doğru, etkin, profesyonel hizmet yaklaşımımız ile sorunlarınıza kalıcı çözümler sunuyoruz.

Atıksu Arıtma Tesisi Hizmetlerimiz;

  • Evsel Atıksu Arıtma Tesisi
  • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
  • Paket Atıksu Arıtma Tesisi
  • Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisi
  • Projeli Önlem Tesisi
  • Basit Yağ Tutucular