Yönetim Sistemleri Eğitimi

AYRINTILAR

Çevre Mevzuatı & İdari Yaptırımlar Eğitimi

AYRINTILAR

Çevre Bilinci & Atık Yönetimi Eğitimi

AYRINTILAR

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

Kalite yönetimi konusunda şu anda dünyadaki en tanınmış standart ISO 9001’dir. Her geçen gün daha fazla sayıdaki özel ve kamu kuruluşu, kalite sistemlerini ISO 9001 Sistemine dayandıran tedarikçilerle çalışmayı istemektedir. Bu durumu görmezlikten gelmeyi hiçbir kuruluş göze alamaz.

Kimler katılmalı?

 • Kalite Sistem Yöneticileri, uygulayıcıları
 • Üretim, destek ve hizmet süreçlerinin liderliğini ve uygulamasını üstelenen herkes

Seminerin Kuruluşunuza Katkıları

Bu kurs kuruluşunuzda ISO 9001’i uygulayan herkesin daha once denenmiş ve test edilmiş metotları kullanmasını güvence altına alacaktır. Risk ve Fırsat Analiz Metodunun her kademedeki çalışan tarafından uygulanması sağlanarak, olası müşteri şikayetlerinin, itibar ve finansal kayıpların önüne geçilecektir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

Günümüz iş dünyasında kuruluşlar, çevreyi yok ederek karlılıklarını arttırma peşinde olmadıklarını gösterme konusunda, giderek artan bir baskı görmektedirler. Çevresel kaygılar birçok kuruluşun ilgili tarafları için giderek daha da önemli bir hal almaktadır. Hiçbir firma bu gidişatı görmezden gelmeyi göze alamaz. Ancak bir “Çevre Yönetim Sistemi” kurmak da uzmanlık gerektirmektedir.

Kimler katılmalı?

 • Çevre, sağlık, güvenlik, kalite, değişim yönetimi ve proje yönetimi konusundaki yöneticiler, mühendisler, süreç sahipleri
 • “Çevre Yönetim Sistemi”ni geliştiren ve uygulayan tüm çalışanlar

Sistemin Kuruluşunuza Katkıları

Seminerin katılımcıları, firmanızın çevre yönetim sistemini en son tekniklerle gözden geçirilip, analiz edeceklerdir. Risk ve Fırsat Analiz Metodunun her kademedeki çalışan tarafından uygulanması sağlanarak, olası yasal uygunsuzlukları, çevre kazalarının ve finansal kayıpların önüne geçilecektir Başlangıçtan belgelenmeye kadar olan tüm “Çevre Yönetim Sistemi” uygulama projesi güvence altına alınacaktır.

OHSAS 18001 – ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

İş sağlığı ve iş güvenliği yasalarının gerekliliklerine uyan etkin maliyetli bir sistemi tasarlamak gerçek bir mücadele olabilir. Bu özellikle kalite ve/veya çevre yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurduğunuzda daha da hissedilir. Eğitim içeriğinde, ISO 45001 koşulları da özetlenerek geçiş sırasındaki olası değişikliklerin de altı çizilecektir.

Kimler katılmalı?

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Yöneticileri ve Sorumluları,
 • Süreç liderleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni geliştiren ve uygulayan tüm çalışanlar

Sistemin Kuruluşunuza Katkıları

 • En son yasa ve yönetmeliklere uyum,
 • Herkes için iyi olan güvenli bir çalışma ortamı,
 • Etkin maliyetli bir yönetim sistemi

En önemlisi de kuruluşunuzun çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini ciddiye aldığını ve daha iyi durumda olmaları için de önleyici bir çaba sarf ettiğini gösterir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

Etkin enerji yönetimi, günümüz koşulları dikkate alındığında, kuruluşunuz için yararlı olmanın haricinde artık bir gerekliliktir. Ekin bir yaklaşım ve hızlı çözüm için ISO 50001 kurulumu en doğru çözümdür. Yönetim sisteminin kurulumu ve işletilmesi ile birlikte, enerji tasarrufu yapmanız, giderleri düşürmeniz ve çevre gerekliliklerini karşılamanız için önemli adımlar atmaya ve her geçen gün daha da iyileşmeye başlayacaksınız.

Kimler katılmalı?

 • Enerji Uzmanları, Proje Mühendisleri, Bakım Yönetici ve Uygulayıcıları,
 • Çevre Yönetim Sistemi Liderleri

Sistemin Kuruluşunuza Katkıları

 • Enerji tasarrufu ile birlikte maliyet düşüşü
 • Çevrenin Korunması
 • Değişim ve Proje Yönetiminde Verimlilik
 • Etkin maliyetli bir yönetim sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

Bilgi, şirketiniz iş sürekliliği için çok önemli bir varlıktır. İş sürekliliğine direk veya dolaylı etkisi olan tüm varlıkların sınıflandırılması, tehditlerin ortaya çıkarılarak riskli koşulların belirginleştirilmesi gerekir. Kuruluşlar yarınlarını ancak sistematik bir yaklaşım çerçevesinde geliştirecekleri yönetim şekilleri ile tolare edilebilir risk seviyesine indirebilirler. Dijital tehlikelerin arttığı günümüz koşullarında ISO 27001 kurumu kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Kimler katılmalı?

 • Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası işletiminde yer alan personeller
 • Bilgi Teknolojileri Departman Yönetici ve Liderleri
 • Bilgiyi işleyen, kullanan, ileten tüm süreç liderleri

Sistemin Kuruluşunuza Katkıları

 • İş süreklilik planlarının oluşturulması ile olası kriz durumlarının fırsata dönüştürülmesi
 • Bilgiyi işleyen, kullanan ve ileten kişilerin şirket kurulumuna veya itibarına zarar vermesinin engellenmesi
 • Dijital saldırılar, kullanıcı hataları, alt yapı eksiklikleri vb. nedenlerle oluşabilecek kayıpların engellenmesi

 

ÇEVRE MEVZUATI VE İDARİ YAPTIRIMLAR EĞİTİMİ

Çevre sorunlarındaki artış nedeniyle Ülkemizde de çeşitli Kanun ve Yönetmelikler sayesinde çevresel değerler hukuki güvence altına alınmıştır. Çevre Danışmanlık Hizmetimiz kapsamında yılda en az bir kere olmak üzere yönetim kadrosuna Çevre Mevzuatı ve İdari Yaptırımlar konularını içeren eğitimler düzenlenmektedir.

Ülkemizde Çevre Kanunu’na istinaden birçok Yönetmelik, Genelge ve Tebliğ yayınlanmaktadır. Anayasa ve Kanun’la hukuki güvence altına alınan, Yönetmeliklerle açıklanan çevre hakkı ve çevre ile ilgili uyulması gereken usul ve esasların denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmelere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları;

 • Çevre ve Çevre Kirliliği Tanımları
 • Atık Minimizasyon ve Atık Yönetimi
 • Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı
 • Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Kapsamında Yükümlülükler ve Tesisin Uyumu
 • Çevre Kanunu Uyarınca İdari Yaptırımlar

ÇEVRE BİLİNCİ VE ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Çevre Danışmanlık Hizmetimiz kapsamında yılda en az bir kere olmak üzere mavi yaka çalışanlara Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi konularını içeren eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimler sayesinde hem çalışanlardaki Çevre Bilincinin arttırılması sağlanır hem de tesiste oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve atık azaltımı yönünde gelişim sağlamak adına detaylı bilgiler görsel gereçler ile aktarılır.

Tesiste olası sızıntı/döküntü acil müdahale eğitimleri ve tatbikatlar da düzenlenmektedir. Tesislerin ihtiyaçlarına gerek sahada uygulamalı gerek ise görsel araçlar yardımıyla eğitimler düzenlenmektedir. Tatbikat sonrası rapor yazılarak yönetime sunulmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları;

 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramı,
 • Çevre Kirliliği ve Sonuçları,
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü,
 • Su Kirliliği ve Kontrolü,
 • Toprak Kirliliği ve Kontrolü,
 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü,
 • İklim Değişikliği,
 • Atık Minimizasyonu ve Atık Yönetimi,
 • Kaynakta Ayrı Toplama,
 • Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı,
 • Tesise Ait Görseller Üzerine Soru-Cevap

Verilen eğitimlerde “Atık Minimizasyonu ve Atık Yönetimi” başlığında tesise özel oluşan atık ve atık kodlarından bahsedilir.