Kategori Arşivleri: Duyurular

Atık Takip Servis Sağlayıcıların Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar

20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Atık Takip ServisSağlayıcıların (ATSS) Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar belirlenmiştir. ATSS olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacak başvurularda bu Usul ve Esaslar uygulanacaktır. Detaylar için tıklayınız…

Kimyasal Madde / Karışım İmalatçıları veya İthalatçıları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (Resmi Gazete: 11.12.2013 tarih ve 28848 mükerrer sayı) kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ithalatçıları tarafından “sınıflandırma ve etiketleme” bildirimlerinin 01.06.2015 tarihinden önce piyasa arz edilenler için http://online.cevre.gov.tr adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak 01.06.2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Toprak Kirliliği – Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Kullanıma Açılmıştır.

Bilindiği üzere Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik bütün maddeleri ile birlikte 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamındaki Firma Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi olan endüstriyel faaliyetler bağlı oldukları İl Müdürlüklerinden Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine erişim yetkisi alarak sisteme erişim sağlayabileceklerdir. İlk defa firma bilgi sistemine kayıt olacak sektörler ise bağlı oldukları […]

01.07.2015 Tarihi İtibariyle Birçok Sanayi Kuruluşunun Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Bulundurma Zorunluluğu Getirilmiştir.

Bilindiği üzere, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli  madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net  elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere  yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla […]