Çevre sorunlarındaki artış nedeniyle Ülkemizde de çeşitli Kanun ve Yönetmelikler sayesinde çevresel değerler hukuki güvence altına alınmıştır. Çevre Danışmanlık Hizmetimiz kapsamında yılda en az bir kere olmak üzere yönetim kadrosuna Çevre Mevzuatı ve İdari Yaptırımlar konularını içeren eğitimler düzenlenmektedir.

Ülkemizde Çevre Kanunu’na istinaden birçok Yönetmelik, Genelge ve Tebliğ yayınlanmaktadır. Anayasa ve Kanun’la hukuki güvence altına alınan, Yönetmeliklerle açıklanan çevre hakkı ve çevre ile ilgili uyulması gereken usul ve esasların denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmelere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları;

  • Çevre ve Çevre Kirliliği Tanımları,
  • Atık Minimizasyon ve Atık Yönetimi,
  • Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı,
  • Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Kapsamında Yükümlülükler ve Tesisin Uyumu,
  • Çevre Kanunu Uyarınca İdari Yaptırımlar,