ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

Kalite yönetimi konusunda şu anda dünyadaki en tanınmış standart ISO 9001’dir. Her geçen gün daha fazla sayıdaki özel ve kamu kuruluşu, kalite sistemlerini ISO 9000’e dayandıran tedarikçilerle çalışmayı istemektedir.  Bu durumu görmezlikten gelmeyi hiçbir kuruluş göze alamaz.

Kimler katılmalı?

ISO 9001’e dayanan bir sistemin en iyi şekilde uygulanmasını anlamak isteyen herkes.

Seminerin Kuruluşunuza Katkıları

Bu kurs kuruluşunuzda ISO 9001’i uygulayan herkesin daha once denenmiş ve test edilmiş metodları kullanmasını güvence altına alacaktır. Çalışanlara güven verecek, bilinci yükselterek yüksek maliyetli yanlışlıklar yapılmasını engelleyecektir

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Uygulama Semineri

Günümüz iş dünyasında kuruluşlar, çevreyi yok ederek karlılıklarını arttırma peşinde olmadıklarını gösterme konusunda,   giderek artan bir baskı görmektedirler. Çevresel kaygılar birçok kuruluşun ilgil tarafları için giderek daha da önemli bir hal almaktadır. Hiçbir firma bu gidişatı görmezden gelmeyi göze alamaz. Ancak bir ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’ kurmak da uzmanlık gerektirmektedir.

Kimler katılmalı?

  • Çevre, sağlık, güvenlik, kalite, değişim yönetimi ve proje yönetimi konusundaki yöneticiler, mühendisler,
  • ‘’Çevre Yönetim Sistemi’ ni geliştiren ve uygulayan tüm çalışanlar,

Seminerin Kuruluşunuza Katkıları

Seminerin katılımcıları, firmanızın çevre yönetim sistemini en son tekniklerle gözden geçirilip, analiz edeceklerdir. Başlangıçtan belgelenmeye kadar olan tüm ‘’Çevre Yönetim Sistemi’ uygulama projesi güvence altına alınacaktır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Semineri

İş sağlığı ve iş güvenliği yasalarının gerekliliklerine uyan etkin maliyetli bir sistemi tasarlamak gerçek bir mücadele olabilir. Bu özellikle kalite ve/veya çevre yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurduğunuzda daha da hissedilir.

Kimler katılmalı?

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürleri ve Sorumluları,
  • OHSAS 18001 sistemini kuracak olan çalışanlar,
  • İSİG sistemlerine geçmek isteyen çevre ve kalite müdürleri,

 

Seminerin Kuruluşunuza Katkıları

  • En son yasa ve yönetmeliklere uyum,
  • Herkes için iyi olan güvenli bir çalışma ortamı,
  • Etkin maliyetli bir yönetim sistemi,

En önemlisi de  kuruluşunuzun  çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini ciddiye aldığını ve daha iyi durumda olmaları için de önleyici bir çaba sarf ettiğini gösterir.