Evsel ve endüstriyel kirlenme neticesinde oluşan atıksuların alıcı ortama deşarjından önce limit değerleri sağlaması esastır. Bu amaçla çeşitli özelliklerde ve büyüklerde arıtma tesisleri inşa edilir. Ancak deşarj standartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için analiz şarttır. Atıksu Deşarj konulu Çevre İzni kapsamında iç izlemeye esaslı analizlerin Türkak Akreditasyonu bulunan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Hizmet Verilen Ölçümler;

 • Ph Tayini
 • Renk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Askıda Katı Madde
 • Çökebilen Katı Madde
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Uçucu Katı Madde
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ)
 • Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrit, Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat, Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ-Gres Tayini
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • İletkenlik Ölçümü
 • Sıcaklık Ölçümü
 • Tuzluluk Ölçümü
 • Balık Biyodeneyi-ZSF (Zehirlilik)
 • Florür Tayini
 • Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini
 • Siyanür Tayini
 • Fosfor Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Atıksu, Debi Ölçümü
 • Atıksulardan Numune Alma