Görsel gelecek

EMİSYON (BACA GAZI) ÖLÇÜMLERİ

Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Buna sebep olan kaynakların ölçümleri ise Türkak Akreditasyonuna sahip Laboratuvarlar bünyesinde gerçekleştirilmelidir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelikleri kapsamında baca gazı emisyon ölçüm ve analizleri laboratuvarımızın uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

Ölçüm Konuları

 • Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2)
 • Partikül Madde,
 • İslilik,
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini,
 • HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Yanma Gazları + islilik Ölçümü (SO2, CO, O2, CO2, NO, NOx) ve Analizi
 • Toz örneklemesi ve Tayini
 • Toplam organik Karbon Tayini (Portatif FDI ile),
 • Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) ve Analizi
 • Florür Örnekleme ve Analizi
 • Klorür Örnekleme ve Analizi
 • PAH Örneklemesi ve Analizi,
 • PCB Örneklemesi ve Analizi,
 • PCDD/PCDF Örneklemesi,
 • Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Analizi,
 • NH3 Örneklemesi ve Analizi,
 • H2SO4 Örneklemesi ve Analizi,
 • HNO3 Örneklemesi ve Analizi,
 • Siyanür Örneklemesi ve Analizi,
 • H2S Örneklemesi ve Analizi,
 • Baca yüksekliklerinin (Abak) belirlenmesi,
 • Ağır Metal Numune Alma ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Nr, P, Se, Ag, TI, Zn)

Görsel gelecek

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

Emisyon standartları kirletici kaynakların izin verilen kirletici deşarjlarını zaman veya üretim bazında belirler ve kaynak yapısına bağlı olarak tanımlar. Buna göre her tesis kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır.

 • Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,
 • PM10 örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Tozda Ağır Metal Analizi,
 • Pasif Örnekleme, NOX, SO2, HF, H2S, NH3, VOC, Aldehit, BTEX,
 • Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi,
 • Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi,