6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri laboratuvarımız uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

Hizmet Verilen Ölçümler;

 • Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri,
 • Aydınlatma Haritası,
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri,
 • Tesis İçi Gürültü Haritası,
 • Kişisel Gürültü Maruziyet (Dozimetrik) Ölçümleri,
 • El-Kol Titreşimi Ölçümleri,
 • Bütün Vücut Titreşimi Ölçümleri,
 • Ortam Toz Ölçümleri,
 • Ortam Gaz Ölçümleri,
 • Termal Konfor Ölçümleri,
 • WBGT Ölçüöleri,
 • Solunabilir Toz Ölçümleri,
 • Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü ve Analizi,
 • Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü ve Analizi,
 • Ortam Havasında İnorganik asitlerin Örneklenmesi,
 • Ortam Havasında Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi,
 • Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi,