OHSAS 18001, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri için bir değerlendirme şartnamesidir.

Tüm kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda  kesin kuralları olan, var olan yasa ve yönetmeliklerle sınırlandırılmıştır. Kuruluşun yasal uyumluluk içinde olmasını sağlamak her yönetim kurulu başkanı, genel müdür’ün en üst derecede yasal görevidir.

Neden OHSAS 18001 ?

Sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirilmesi sonucunda;

  • İşyerinizde kaza riskinizi düşürür, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltırsınız,
  • İş veriminde artış sağlar ve maliyetlerinizi düşürüsünüz,
  • Yasal gerekliliklere uygunluğunuzu kanıtlarsınız ,
  • Rakiplerinize göre rekabetçi bir avantaj yakalarsınız,
  • Duyarlı ve sorumlu bir kuruluş imajı yaratırsınız,
  • Şirket performansınızı iyileştirirsiniz.